Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Ceník

CENY ZA PÁLENÍ OVOCE

pro pěstitelskou sezónu 2023 - 2024

(ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a spotřební daně)

PALÍRNA NEMÁ PRO PŘÍJEM URČENO MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ OVOCE!

Zákazník, který si nechá vyrobit nejméně 30 litrů lihu od jednoho druhu ovoce, bude mít tento líh připravený k odběru na palírně do nádob palírny (nové odnosné PET kanystry 10 litrů). Nádoby hradí palírna. V případě, že nemáte o tuto službu zájem, oznamte to palírně předem při sjednávání výdeje Vašeho lihu. Prohlášení o shodě (zdravotní nezávadnost) použitých nových PET kanystrů je volně k nahlédnutí na palírně.

 

položka poznámka cena (Kč vč. DPH)
1 litr destilátu
50 %obj. při 20°C

zdravé, čisté a palírensky zralé ovoce v čerstvém nebo předkvašeném stavu

Jsme široko daleko nejlevnější…Smile

220
opis Smlouvy o příjmu ovoce
(opis Protokolu o příjmu)
na vyžádání pěstitele; platba předem 20
písemná výzva k odběru destilátu
doporučený dopis s dodejkou zákazníkovi, který nereaguje na telefonní výzvy k odběru lihu 100
záloha za zpracování ovoce
za 10 kg
ovoce (kvasu)
nový zákazník
platí pouze nový zákazník; platba předem
100
záloha za zpracování ovoce
za 10 kg
ovoce (kvasu)
zákazník, který porušil provozní řád
platí pouze zákazník, který v minulosti porušil provozní řád; platba předem
300

uložení nevyzdvihnutého destilátu
za každý načatý 10 litrový kanystr PET
platí pouze zákazník, který si nevyzdvihne destilát do 31. prosince 25
uskladnění nevyzdvihnutého destilátu
za každý započatý litr a den
platí pouze zákazník, který si nevyzdvihne destilát do 31. prosince 1


CENY ZA INDIVIDUÁLNÍ PÁLENÍ KVASU

pro pěstitelskou sezónu 2023 - 2024

(ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH a spotřební daně; ceník platí pouze pro zákazníka - pěstitele, splňujícího podmínky uvedené pro Individuální pálení!)

NEZAMĚŇUJTE INDIVIDUÁLNÍ PÁLENÍ KVASU S PÁLENÍM OVOCE! U NAPROSTÉ VĚTŠINY Z VÁS SE JEDNÁ O PÁLENÍ OVOCE!

Stručné podmínky Individuálního pálení kvasu:

- kvas je hotový (dokvašený), čistý (bez pecek, stopek, třapin, trávy, listí a větviček) a ztekucený (bez kousků ovoce a slupek)

- minimální množství  cca 300 litrů = 300 kg bez pecek 

- nutná předchozí telefonická domluva o příjmu na palírnu v období od 1. 9. 2023 do 15. 10. 2023 

- vypálení kvasu probíhá bez přítomnosti pěstitele

- destilát připraven k odběru do nových kanystrů PET 10 litrů, které hradí palírna

Podrobné podmínky pro individuální pálení kvasu (viz Individuální pálení kvasu)


položka poznámka cena (Kč)
1 litr destilátu
50 %obj. při 20°C

kvas přijatý v souladu s podmínkami Individuálního pálení; minimální množství 200 kg

Jsme široko daleko nejlevnější…Smile

200
opis Smlouvy o příjmu ovoce
(opis Protokolu o příjmu)
na vyžádání pěstitele; platba předem 20
písemná výzva k odběru destilátu doporučený dopis s dodejkou zákazníkovi, který nereaguje na telefonní výzvy k odběru lihu 100
zápůjčka sudu
1 sud 100 litrů
částka bude odečtena z vratné zálohy 500 Kč za 1 sud
50

Pokud  máte  zájem  o  individuální  pálení  kvasu  a  splňujete podmínky stanovené pro Individuální pálení,  zavolejte  na  tel. 777 229 956 a dohodněte si termín dovozu Vašeho kvasu k individuálnímu pálení na palírnu.


...Zpět