Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Protokol o příjmu

Zhotovitel (palírna) vyžaduje na objednavateli (zákazníkovi, pěstiteli) při přejímce suroviny (ovoce nebo kvasu) na palírně vyplnění Smlouvu o příjmu suroviny (Protokol o příjmu), který obsahuje i osobní údaje objednavatele. Tyto osobní údaje podléhají zákonné ochraně v souladu s General Data Protection Regulation (GDPR). 

Aktuální Smlouva o příjmu suroviny (Protokol o příjmu), vč. doložky o souhlasu se zpracováním osobních údajů, kterou budete podepisovat při příjmu suroviny, je volně přístupná (vyvěšená) na naší palírně, nebo si ji můžete stáhnout níže:

Protokol o příjmu

Zhotovitel vyžaduje, v souladu s platnou legislativou (viz zákon o lihu), na objednavateli tyto osobní údaje:

1. jméno a příjmení (popř. i titul)

2. rodné číslo (u neobčana ČR č.pasu nebo č.OP)

3. adresu trvalého pobytu (bydliště)

4. kontaktní číslo telefonu (popř. i náhradní číslo telefonu)

Získané osobní údaje jsou u zhotovitele uloženy v listinné podobě (Smlouva o příjmu suroviny - Protokolu o příjmu) a elektronické podobě (dokument “Adresář”).

 

Objednavatel má právo na bezodkladný výmaz osobních údajů u zhotovitele z Adresáře, pokud o to zhotovitele požádá.

O výmaz osobních údajů z Adresáře zhotovitele požádá objednavatel písemně (např. na e-mail: zitenicka.palirna@seznam.cz). Výmaz osobních údajů provede zhotovitel bez zbytečného odkladu a nebude nadále objednavatele kontaktovat.

Jelikož  existují právní důvody pro zachování osobních údajů objednavatele pro potřebu kontroly ze strany Celní správy (viz zákon o lihu a prováděcí vyhláška), zůstávají Protokoly o příjmu archivovány u zhotovitele po dobu nejméně 10 let a poté jsou skartovány.


...Zpět