Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Sortiment ovoce k pálení

Ovoce dovezené na palírnu musí být:

a. čerstvé (tj. bezprostředně načesané či sebrané ze země po setřesení) nebo odborně předkvašené (viz Předkvašování ovoce)

b. palírensky zralé (tj. velmi sladké, meruňky, broskve a slivoně-švestky měkké; jablka a hrušky na skus měkké)

c. zdravé (tj. nenahnilé, neplesnivé a nezapařené)

d. čisté (tj. trávy, listí, větviček, hlíny a kamínků; třešně, višně a slivoně-švestky bez stopek, hrozny bez třapin)

Drobné čerstvé otluky, okus hmyzem a ptáky, červivost, strupovitost, skvrnitost a zakrslost u čerstvého, palírensky zralého, zdravého a čistého ovoce nevadí. Výkroje ovoce přivezte vždy odděleně!

 

Palírna při příjmu rozlišuje čerstvé a předkvašené ovoce k pálení.

Čerstvé ovoce k pálení je čerstvé, palírensky zralé, zdravé a čisté celé ovoce načesané či sebrané ze země po střesení a bezprostředně přivezené na palírnu.

Předkvašené ovoce k pálení je ovoce zpracované u pěstitele (zákazníka) v souladu s pravidly Předkvašování ovoce. Odborně zpracované předkvašené ovoce je na palírně přijato a smícháno s čerstvým ovocem k pálení.

PALÍRNA NEPŘEVEZME K PÁLENÍ ČERSTVÉ ČI PŘEDKVAŠENÉ OVOCE, KTERÉ NESPLŇUJE KVALITATIVNÍ POŽADAVKY UVEDENÉ V SORTIMENTU OVOCE A PŘEDKVAŠOVÁNÍ OVOCE. NEVOZTE TAKOVÉ OVOCE NA PALÍRNU!

PŘÍJEM JABLEK A HRUŠEK, JAKO ČERSTVÉHO OVOCE (TRHANÉHO NEBO SETŘESENÉHO ZE STROMŮ ČI SEBRANÉHO ZE ZEMĚ), JE ZAHÁJEN VŽDY OD ZÁŘÍ, POKUD CHCETE PŘEVZÍT JABLKA A HRUŠKY DO KONCE SRPNA, MUSÍTE JE PŘEDKVASIT PODLE NAŠEHO NÁVODU! PŘEDKVAŠENÉ JABLKA A HRUŠKY SE PŘEBÍRAJÍ POUZE DO KONCE SRPNA!

 PŘÍJEM KALŮ Z VÍNA SE PROVÁDÍ POUZE V ŘÍJNU KALENDÁŘNÍHO ROKU.

Kvalitativní požadavky palírny na jednotlivé druhy čerstvého ovoce:

Třešně

Palírensky zralé třešně jsou sladké, s peckami, bez stopek a listí. Červivost, okus hmyzem a ptáky nevadí - jde o známku palírenské zralosti. Pozor na zapaření při skladování v uzavřených nádobách. Do celkového množství 360 kg s peckami jsou palírnou zpracovány spolu s višněmi. Lze předkvašovat pouze bez stopek po předchozím rozmačkání plodů rukou.

Višně

Palírensky zralé višně jsou sladké, s peckami, bez stopek a listí. Červivost, okus hmyzem a ptáky nevadí - jde o známku palírenské zralosti. Pozor na zapaření při skladování v uzavřených nádobách. Do celkového množství 360 kg s peckami jsou palírnou zpracovány spolu s třešněmi. Lze předkvašovat pouze bez stopek po předchozím rozmačkání plodů rukou.

Meruňky

Palírensky zralé meruňky jsou na hmat měkké a sladké, s peckami, bez stopek a listí. Červivost, okus hmyzem a ptáky a rozpadavost plodů (rozbředlost) nevadí - jde o známku palírenské zralosti. Pozor na zapaření při skladování v uzavřených nádobách. Lze předkvašovat pouze měkké plody bez stopek po předchozím rozmačkání plodů rukou. NEPŘEDKVAŠUJTE TVRDÉ MERUŇKY ANI JE NEVOZTE NA PALÍRNU!

Broskve

Palírensky zralé broskve jsou na hmat měkké a sladké, s peckami, bez stopek a listí. Červivost, okus hmyzem a ptáky a rozpadavost plodů (rozbředlost) nevadí. Pozor na zapaření při skladování v uzavřených nádobách. Do celkového množství 360 kg s peckami jsou palírnou zpracovány spolu s meruňkami. Lze předkvašovat pouze měkké plody bez stopek po předchozím rozmačkání plodů rukou. NEPŘEDKVAŠUJTE TVRDÉ BROSKVE ANI JE NEVOZTE NA PALÍRNU!

Švestky(slivoně)

Palírensky zralé švestky (slivoně) jsou na hmat měkké a sladké, s peckami, bez stopek a listí. Mezi slivoně (švestky) patří: mirabelka-špendlík, pološvestka, slíva, ryngle-bluma, myrobalán a švestka pravá. Červivost, okus hmyzem a ptáky, rozpadavost (rozbředlost) či pozdní vysušenost plodů nevadí - jde o známku palírenské zralosti. Šárka u sladkých plodů nevadí. Pozor na zapaření při skladování v uzavřených nádobách, pytlích a taškách. Lze předkvašovat pouze měkké plody bez stopek po předchozím rozmačkání plodů rukou. NEPŘEDKVAŠUJTE TVRDÉ ŠVESTKY (SLIVONĚ) ANI JE NEVOZTE NA PALÍRNU!

Hrozny

Palírensky zralé hrozny jsou sladké, bez třapin a listí. Kyselé malé hrozny “bago” nepřebíráme, vylisované hrozny “druhák“ přebíráme po předchozí domluvě. Jako hrozny zpracujeme i různé druhy domácích ovocných vín vč. vína hroznového a vinného kalu. Do celkového množství 360 kg jsou palírnou zpracovány spolu s jablky. Lze předkvašovat pouze bez třapin po předchozím rozmačkání plodů rukou. Příjem kalů z vína se provádí pouze v říjnu kalendářního roku.

Jablka

DO KONCE SRPNA SE PŘIJÍMAJÍ POUZE JAKO PŘEDKVAŠENÉ, OD ZAČÁTKU ZÁŘÍ SE PŘIJÍMAJÍ POUZE JAKO CELÉ ČERSTVÉ OVOCE!

Palírensky zralá jablka jsou na skus měkká a sladká, se stopkami, bez listí a větviček. Červivost, okus hmyzem, ptáky a hlodavci nevadí. Průměr velikosti plodu min. 5 cm. Nevozte na palírnu kyselá, na stromě nedozrálá či moučnatá jablka. Strupovitost, zakrslost a čerstvé otluky nevadí. Sebraná jablka nenechávejte dlouho v pytlích, taškách či nádobách, rychle se kazí a hrozí jejich zapaření či hniloba. Výkroje musí být čerstvé a uloženy zvlášť. Lze předkvašovat pouze pokud jsou předem zbavená stopek, jemně pomletá nebo rozmixovaná, jejich pouhé rozkrájení, nastrouhání či nakrouhání rozhodně nestačí! Předkvašením se jablka musí zcela ztekutit tak, aby se dala čerpat čerpadlem. PŘEDKVAŠOVÁNÍ JABLEK VÁM PRO VELKOU PRACNOST NEDOPORUČUJEME!

Hrušky

DO KONCE SRPNA SE PŘIJÍMAJÍ POUZE JAKO PŘEDKVAŠENÉ, OD ZAČÁTKU ZÁŘÍ SE PŘIJÍMAJÍ POUZE JAKO CELÉ ČERSTVÉ OVOCE!

Palírensky zralé hrušky jsou na skus měkké a sladké, se stopkami, bez listí a větviček. Červivost, okus hmyzem a ptáky nevadí. Průměr velikosti plodu min. 5 cm. Nevozte na palírnu na stromě nedozrálé, na skus tvrdé hrušky. Strupovitost, zakrslost, čerstvé otluky a přezrálost nevadí. Sebrané hrušky nenechávejte dlouho v pytlích, taškách či nádobách, rychle se kazí a hrozí jejich zapaření či hniloba. Výkroje musí být čerstvé a uloženy zvlášť. Lze předkvašovat pouze pokud jsou předem zbavené stopek, jemně pomleté nebo rozmixované, jejich pouhé rozkrájení, nastrouhání či nakrouhání rozhodně nestačí! Předkvašením se hrušky musí zcela ztekutit tak, aby se daly čerpat čerpadlem. PŘEDKVAŠOVÁNÍ HRUŠEK VÁM PRO VELKOU PRACNOST NEDOPORUČUJEME!


...Zpět