Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Výdej destilátu (lihu)

Očekávaný výdej destilátu

druh ovoce měsíc
třešně, višně, meruňky, broskve srpen
meruňky, broskve, švestky (slivoně) září
švestky (slivoně), jablka, hrušky říjen
švestky (slivoně), jablka, hrušky listopad
jablka, hrušky prosinec

Pěstitel je oprávněn dát si vyrobit v jednom výrobním období (pěstitelské sezóně) z vlastní dodané suroviny (ovoce) nejvýše 60 litrů 50 % etanolu (destilátu, lihu) zdaněného sníženou sazbou spotřební daně pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení, která je stanovena v zákoně o spotřebních daních.  Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.  Limit množství etanolu (60 litrů) je společný i pro osoby, které tvoří s pěstitelem společně hospodařící domácnost, tj. společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. V praxi jde tedy o osoby, které mají  s pěstitelem společný trvalý pobyt. Pokud si nechá zákazník v pěstitelské sezóně vyrobit více jak 60 litrů 50 % etanolu, doplatí palírně plnou spotřební daň (285 Kč za 1 litr 50 %) z množství lihu nad 60 litrů.

Dobu výdeje lihu, způsob výdeje lihu do nádob pěstitele a placení lihu pěstitelem určuje palírna.

Líh je při pálení ovoce smícháván pouze druhově na destilát třešňový (TĚŠŇOVICE), višňový (VIŠŇOVICE), meruňkový (MERUŇKOVICE), broskvový (BROSKVOVICE), hroznový (VÍNOVICE), švestkový (SLIVOVICE), jablečný (JABLKOVICE) a hruškový (HRUŠKOVICE). Při individuálním pálení ovoce a individuálním pálení kvasu se líh druhově nemíchá.

Vydávaný líh má koncentraci (lihovitosti) 50 %obj. při 20 °C. Lihovitost a objem lihu se mění s teplotou lihu. Pro množství lihu větší jak 10 litrů provádí palírna korekce objemu vydaného lihu na skutečnou teplotu proti teplotě referenční 20 °C.

Co Vás čeká při a po výdeji lihu:

K odběru destilátu budete palírnou vyzváni zavoláním na telefonní číslo, které jste uvedli do Protokolu o příjmu ovoce (tzv. kontaktní telefon). Po telefonu si s Vámi dohodneme přesný termín (datum a čas) odběru Vašeho lihu. K odběru lihu na palírně můžete zmocnit jinou osobu, tuto skutečnost nám musíte předem oznámit při naší telefonické výzvě k odběru lihu. Dostavte se prosím k výdeji lihu přesně ve smluvenou hodinu, na palírně Vás v tomto termínu očekáváme. A pokud se nemůžete ve smluvený termín dostavit, zavolejte nám včas tuto skutečnost a dohodněte si s námi náhradní termín vydání lihu.

Líh Vám vydáme do Vašich nádob. Převzetí a přepravu lihu z palírny k Vám domů doporučujeme provádět v lehkých, plastových, potravinářských nádobách (lahvích, kanystrech) o objemu alespoň 1,5 litru, nejlépe pak 5 litrů a výše. Nevozte prosím na palírnu maloobjemové skleněné nádoby (lahve) do 1 litru, které nejsou pro stáčení lihu na palírně vhodné. Za čistotu a těsnost přepravních nádob si odpovídáte sami. Vhodné odnosné nádoby (PET kanystry) si můžete zakoupit přímo na palírně.

Pokud si necháte vyrobit nejméně 30 litrů lihu od jednoho druhu ovoce, bude mít tento líh připravený k odběru na palírně do našich nádob (nové odnosné PET kanystry 10 litrů). Nádoby hradí palírna. V případě, že nemáte o tuto službu zájem, oznamte to palírně předem při sjednávání výdeje Vašeho lihu. Prohlášení o shodě (zdravotní nezávadnost) použitých nových PET kanystrů je volně k nahlédnutí na palírně.

Doma Vám doporučujeme přelít líh již do skla a uskladnit při pokojové teplotě, v temnu a bez přítomnosti cizích pachů. Líh je vhodné, po vydání palírnou, nechat alespoň 4 týdny tzv. “odvětrat“ tak, že skladovací nádoby necháte  otevřené a pouze jim prodyšně přikryjete jejich hrdla např. čistou utěrkou a pod. Ztráty “odvětráním“ lihu z nádob s hrdlem jsou při 20°C kolem 1 - 2 % ročně, nemusíte z nich tedy mít strach.  Tzv. “odvětrání“ má na kvalitu lihu zásadní vliv. Jde o proces tzv. “staření destilátu“, kdy líh postupně ztrácí svoji štiplavost a palčivost a stává se jemným a voňavým. Staření můžete zintenzivnit také přeléváním lihu z nádoby do nádoby, protřepáváním obsahu nádoby s následným odvětráním či intenzivním probubláváním vzduchem pomocí hadičky. Ultrazvukové staření Vám na základě vlastních zkušeností nedoporučujeme.

Teplota konzumovaného lihu (ovocného destilátu) by měla být cca 20 °C, při této teplotě nejlépe vynikne jeho charakteristická vůně a chuť. Nezachlazujte ovocný destilát v ledničce, ani pro ovocný destilát nepoužívejte led.

Na množství vydaného lihu je pěstiteli na vyžádání vystaven paragon (potvrzení o výdeji a zaplacení lihu).

Za již vydaný líh znehodnocený zákazníkem jeho rozlitím (např. rozbitím nádoby) nebo znečištěním zbytkovým obsahem v přinesené vlastní nádobě nenese palírna odpovědnost a ani není pro takový případ pojištěna.

 


...Zpět