Žitenická palírna

411 41 Žitenice, okr. Litoměřice

tel. 777 229 956, 739 662 292

Provozní a reklamační řád

Aktuální Provozní a reklamační řád, který upravuje podmínky příjmu suroviny (ovoce), výdeje lihu (destilátu) a způsobu reklamace množství či kvality vydaného lihu (destilátu) je volně přístupný (vyvěšený) na naší palírně, nebo si ho můžete stáhnout níže:

Provozní a reklamační řád

Vztah mezi zákazníkem a palírnou, pro případ reklamace služeb pěstitelského pálení, upravuje zákon č. 61/1997 Sb. o lihu, zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Reklamaci služby pěstitelského pálení, tj. reklamaci kvality či množství vydaného lihu, musí zákazník provést osobně na palírně (adresa provozovny: 411 41 Žitenice 312) v době, na které se s provozovatelem palírny předem dohodne (např. telefonicky či e-mailem). Bez dovozu reklamovaného destilátu (lihu) na palírnu nemůže být zahájeno reklamační řízení ani uznána reklamace.

Pokud se na místě reklamace (palírně) nedohodne vyřízení reklamace, se kterým bude zákazník (pěstitel) souhlasit, sepíše palírna o reklamaci zápis, jehož jedno vyhotovení předá zákazníkovi.

Podaná reklamace musí být palírnou vyřízena do 30 dnů od jejího předání písemně na adresu zákazníka, který reklamaci provedl.

V případě, že dojde mezi palírnou a zákazníkem (pěstitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník (pěstitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Návrh na mimosoudní vyřízen reklamace lze podat na elektronické adrese: adr@coi.cz.

Zákazník (pěstitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí i v českém jazyce na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

...Zpět